دی ۱۲, ۱۳۹۷
تصحیح متن ترجمه شده

بهترین روش های ویرایش و تصحیح متن ترجمه شده

تصحیح متن ترجمه شده در واقع به فرایندی گفته می شود که طی آن متن ترجمه شده به منظور رفع اشتباهات پیش آمده و یا برای افزایش روان بودن متن، بازبینی و یا بازنگری خواهد شد. سطح ویرایش متن های ترجمه شده بیشتر به توافقات انجام شده بین گروه ترجمه […]