دی ۱, ۱۳۹۷
کشورهای فرانسوی زبان

آشنایی با کشورهای فرانسوی زبان و تعداد آنها در جهان

زبان فرانسه با بیش از ۷۷ میلیون گوینده بومی و در مجموع ۲۲۰ میلیون نفری که به این زبان سخن می گویند در فهرست ۱۰ زبان رایجی قرار می گیرد که در سرتا سر جهان سخن گفته می شود. به دلیل نقش وسیعی که فرانسه در قرن نوزدهم و اوایل […]