آذر ۲۱, ۱۳۹۷
مدیریت پروژه ترجمه

روش های مدیریت پروژه ترجمه

در مورد مدیریت پروژه ترجمه دیدگاه سنتی برخی افراد، محیط کاری مترجم آن است که فردی غالبا به تنهایی کار می کند و در اطراف میز و قفسه کتابخانه اش خرواری از انواع لغت نامه ها، کاغذ ها و اسناد و مدارک قرار گرفته است. البته این عقیده کاملا درستی […]