جستجو در میان تصاویر گوگل - Google Image

 
ترجمه کردن فقط پیدا کردن معنی کلمات نیست، خیلی پیش میاد که برای یافتم مفهوم اصلی کلمات، به خصوص کلمات تخصصی، باید تصاویر مربوط به آنها را ببینیم تا به ترجمه معنای بهتری بدهیم.

معنی دقیق و درست کلمه، تنها با یک کلیک مستقیما از طریق نرم افزار و یافتن تصاویر مربوط به آنها درون برنامه ترجمه طلایی یکی از ویژگی های بینظیر میباشد که سرعت و کیفیت ترجمه را به شدت افزایش میدهد

در ویدئو ی زیر مثالی از جستجوی معنای کلمه ای در نرم افزار کمک مترجم ترجمه طلایی بر مبنای گوگل ایمیج (Google Image) را مشاهده میکنید
 

برای خرید نرم افزار ترجمه طلایی بر روی دکمه زیر کلیک کنید

 
جستجو در میان تصاویر گول
به من امتیاز بدین