اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

برای مترجم شدن از کجا شروع کنیم؟

درست مثل هر شغلی، راه مترجم شدن هم آسان نیست. این رشته از خودگذشتگی و پشتکارو عشق واقعی به زبان ها را می طلبد. شما برای تبدیل شدن به مترجم خوب به آموزش صحیح و مجموعه ای از مهارت ها به شرح زیر نیاز دارید:  مهارت های زبانی اولین مهارتی […]
اسفند ۹, ۱۳۹۷

شرایط مترجم شدن

شرایط مترجم شدن ترجمه می تواند فرایندی طولانی و پیچیده باشد، چرا که فقط شامل جایگزین کردن کلمات متن نمی شود. بلکه باید اطمینان دهد که متن به همان شکل متن اصلی به خواننده منتقل می شود. با سایت ترجمه طلایی همراه باشید. ترجمه ممکن است شامل نام های محلی، […]