راهنمای منوی واژه نامه در ترجمه طلایی

در این ویدئو به بررسی قابلیت های منوی واژه نامه در نرم افزار میپردازد

در این بخش از مجموعه ویدئوهای آشنایی با ترجمه طلایی با هم به تماشای ویدئوی آموزش کار با منوی واژه نامه نرم افزار کمک مترجم ترجمه طلایی میپردازیم.

خواهشمند است تمامی مراحل را با دقت دنبال کنید.

موضوعات مطرح شده در این ویدئو


• شرح نحوه کار منوی واژه نامه
• توضیح و مثال درباره زیر منوی های موجود
 
 
منوی واژه نامه
به من امتیاز بدین