قالبیت های منوی راهنما در ترجمه طلایی

در این ویدئو به بررسی ویژگی های منوی راهنما در نرم افزار میپردازیم

در این بخش از مجموعه ویدئوهای آشنایی با ترجمه طلایی با هم به تماشای ویدئوی آموزش استفاده از منوی راهنما نرم افزار کمک مترجم ترجمه طلایی میپردازیم.

خواهشمند است تمامی مراحل را با دقت دنبال کنید.

موضوعات مطرح شده در این ویدئو


• شرح کامل منوی راهنما
• توضیح زیر منوهای این بخش
 
 
منوی راهنما
به من امتیاز بدین