راهنمای نصب ترجمه طلایی

برای نصب و راه اندازی ترجمه طلایی باید از طریق لینک موجود در ایمیل دریافتی از ترجمه طلایی نرم افزار را دانلود و مراحل نصب را مطابق توضیحات ویدئوی زیر دنبال کنید

سپس برای فعال سازی برنامه یا از طریق سریال نامبر یا فایل فعال سازی اقدام نمائید.
سریال نامبر در ایمیل دریافت شده از ترجمه طلایی موجود میباشد، اما برای دریافت فایل فعال سازی که تنها در مواقع عدم دسترسی به اینترنت مورد نیاز میباشد باید از طریق ارسال تیکت پشتیبانی اقدام نمائید.

در این بخش از مجموعه ویدئوهای آشنایی با ترجمه طلایی با هم به تماشای روش نصب و راه اندازی نرم افزار کمک مترجم ترجمه طلایی میپردازیم.

خواهشمند است تمامی مراحل را با دقت دنبال کنید.
 
 
راهنمای نصب ترجمه طلایی
به من امتیاز بدین