راهنمای ساخت پروژه در ترجمه طلایی


در این ویدئو به بررسی روش های ساخت پروژه ترجمه و شناخت قابلیت های نرم افزار به طور دقیق پرداخته شده است.
در این بخش از مجموعه ویدئوهای آشنایی با ترجمه طلایی با هم به تماشای روش ساخت پروژه نرم افزار کمک مترجم ترجمه طلایی از طریق سایت رسمی ترجمه طلایی میپردازیم.
خواهشمند است تمامی مراحل را با دقت دنبال کنید.
 
 
راهنمای ساخت پروژه در ترجمه طلایی
به من امتیاز بدین