راهنمای ترجمه متن با ترجمه طلایی

در این ویدئو به ترجمه پروژه تعریف شده در بخش قبلی میپردازیم و قابلیت های برنامه را معرفی میکنیم

در این بخش از مجموعه ویدئوهای آشنایی با ترجمه طلایی با هم به تماشای ویدئوی آموزش ترجمه نرم افزار کمک مترجم ترجمه طلایی میپردازیم.

خواهشمند است تمامی مراحل را با دقت دنبال کنید.

موضوعات مطرح شده در این ویدئو


• شرح نحوه کار ترجمه طلایی
• چگونگی شخصی سازی محیط ترجمه
• معرفی بخش های واژه نامه، منبع ترجمه و متن ترجمه
• شرح کامل بخش واژه نامه
• شرح کامل بخش منبع ترجمه
• توضیح دقیق بخش متن ترجمه
• افزودن واژه به واژه نامه شخصی
• مدیریت واژگان مورد علاقه من
• ذخیره متن ترجمه
 
 
ترجمه با ترجمه طلایی و معرفی قابلیت ها
به من امتیاز بدین